Areal, overflate og volumreferanseark

Se også: Introduksjon til geometri

Grafikken på denne siden er designet for å være en rask referanse for beregning av areal, overflateareal og volum av vanlige former.

For mer informasjon og eksempler på disse beregningene, se sidene våre:
Beregning av areal , Tredimensjonale former og Beregner volum .


Areal, overflate og volumreferanseark. Formler for å trene området, overflatearealet og volumet på vanlige geometriske former.

Definisjoner

Apoteme: Linjen som forbinder sentrum av en vanlig polygon med en av sidene. Linjen er vinkelrett (i rett vinkel) mot siden.

Akser: En referanselinje som et objekt, punkt eller linje er tegnet, rotert eller målt om. I en symmetrisk form er en akse vanligvis en symmetri linje.

Radius: Avstanden fra det geometriske sentrum av en buet form til omkretsen (kanten).

Last ned denne siden som PDF.
Se også:
Beregning av areal
Tredimensjonale former og overflate
Beregner volum