Sifferdigheter

Tredimensjonale former: Polyhedroner, buede faste stoffer og overflateareal

Lær om egenskapene til tredimensjonale former, enten det er ensidig, også kjent som polyhedroner, eller de med kurver.Lære Mer

Areal, overflate og volumreferanseark

Bruk vårt referanseark for raskt å se formlene for beregning av areal, overflateareal og volum på vanlige former.

Lære Mer

Netto diagrammer av 3D-figurer

Oppdag hvordan en 3D solid form kan bestå av et 2D-nett. Forstå hvordan garn blir dannet med eksempler på vanlige 3D-polygoner og prismer.Lære Mer

Introduksjon til vinkler

Vinkler er grunnleggende i geometri. Lær om hva som skjer når to linjer møtes på et punkt for å skape en vinkel, og hvordan du kan beskrive og måle vinkler.

Lære Mer

Introduksjon til algebra

Lær det grunnleggende om algebra, hvordan bokstaver brukes som erstatning for et ukjent tall og hvordan du kan løse enkle ligninger for å finne den ukjente verdien.

Lære Mer

Beregning av areal

Lær hvordan du beregner området med vanlige former for virkelige situasjoner. Vi gir enkle engelske forklaringer og arbeidseksempler som hjelper deg å lære.

Lære Mer

Bestille matematiske operasjoner | BODMAS

Finn ut hvordan du bestemmer i hvilken rekkefølge du skal gjøre en beregning, og hvilke regler som gjelder når du har flere ‘operasjoner’ å utføre.

Lære Mer

Administrere penger | Budsjettering

Lær hvordan du planlegger et månedlig eller terminsk budsjett, og finn noen nyttige ideer til hvordan du holder deg til det, inkludert å belønne deg selv for suksess.

Lære Mer

Beregner med tid

Lær om de grunnleggende tidsenhetene, og hvordan du beregner hvor mye tid som har gått mellom en gang og en annen, nyttig når toget ditt er forsinket.

Lære Mer

Statistisk analyse: Typer av data

Lær om forskjellige typer data, og effekten din datatype kan ha på forskning og analyse.

Lære Mer

Vanlige matematiske symboler og terminologi: Matematisk ordliste

Denne siden er en ordliste over noen av de vanligste symbolene i matematikk, inkludert hva de betyr og hvor de brukes.

Lære Mer

En introduksjon til kartesiske koordinatsystemer

Finn ut hvordan kartesiske eller ortogonale koordinater fungerer i to og tre dimensjoner, og hvordan du bruker dem når du tegner grafer eller leser kart

Lære Mer

Buede former

Lær om egenskapene til vanlige og ikke-vanlige, todimensjonale, buede former. Inkludert sirkler og ellipser, segmenter, buer og andre kjeglesnitt.

Lære Mer

Statistisk analyse: Forstå korrelasjoner

Lær mer om å identifisere og forstå sammenhenger mellom statistiske variabler eller grupper, og hvordan du kan teste for disse relasjonene.

Lære Mer

Introduksjon til geometri: poeng, linjer, plan og dimensjoner

Lær om å jobbe i forskjellige antall dimensjoner, og om noen av de mest grunnleggende begrepene i geometri, inkludert punkter, linjer og plan.

Lære Mer

Estimering, tilnærming og avrunding

Lær om noen enkle teknikker som vil gi deg en grov ide om riktig svar, for å hjelpe deg å vite om en mer detaljert beregning er riktig.

Lære Mer

Brøker

Lær mer om brøker, tall uttrykt som ett tall delt på et annet, og spesielt hvordan du legger til, trekker fra, multipliserer og deler dem.

Lære Mer

Desimaler

Lær om desimaler, og spesielt hvordan du legger til, trekker fra, multipliserer og deler dem samt konverterer dem til og fra brøker.

Lære Mer